På byggeplass har det de siste dager blitt iverksatt flere tiltak for å hindre smittespredning, samtidig forsøker entreprenørens funksjonærer å holde driften på byggeplassen så normal som mulig.

Så langt kan vi ikke helt se omfanget av og/eller hvordan dette vil påvirke fremdriften til entreprenøren og deres underleverandører fremover. Vi vil holde dere orientert.

Vårt håp er at de tiltak som nå er satt inn av myndighetene raskt vil virke, færrest mulige bli syke og at vi så snart som mulig kommer tilbake til en normal samfunn- og livssituasjon.